European Falabella Studbook - EFS
 

ORGANISATIE

Tarieven
Hier vind je meer informatie over de tarieven die EFS hanteert voor haar diverse diensten. Let erop dat je eerst bevestigd lid van EFS dient te zijn, voordat je gebruik kunt maken van de ledentarieven. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, dan horen we deze uiteraard graag van je, via info@europeanfalabellastudbook.com.
TARIEVEN_EFS_2021.pdf (172.66KB)
Tarieven
Hier vind je meer informatie over de tarieven die EFS hanteert voor haar diverse diensten. Let erop dat je eerst bevestigd lid van EFS dient te zijn, voordat je gebruik kunt maken van de ledentarieven. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, dan horen we deze uiteraard graag van je, via info@europeanfalabellastudbook.com.
TARIEVEN_EFS_2021.pdf (172.66KB)


 

Veelgestelde vragen


Terug naar overzicht

10-04-2020

Hoe gaat het straks met het paspoort?

Voor een stamboek zijn er diverse eisen om bevoegd te kunnen worden tot het afgeven van een paardenpaspoort. Een paardenpaspoort is een officieel document en dient bij elk paard ouder dan zes maanden getoond te kunnen worden.
Momenteel worden de wet en regelgeving van het afgeven van een paardenpaspoort aangepast. Dit maakt dat er in de toekomst nog wel paspoorten door het stamboek kunnen worden afgegeven maar dat de paspoorten anders, meer gelijk zullen worden. Niemand weet momenteel nog hoe de veranderingen er verder precies uit zullen gaan zien.

Voor alle duidelijkheid: Een stamboek gevestigd in een land dat niet is aangesloten bij de EU kan GEEN geldige paspoorten verstrekken voor paarden geboren in een land dat wel is aangesloten bij de EU. Om de erkenning te krijgen om een paspoort af te geven voor een veulen geboren niet in Nederland (of een ander land in de EU waar een stamboek is gevestigd), dient een stamboek eerst de erkenning te verkrijgen in het land waar het stamboek is gevestigd en daarna kan via deze erkenning een toestemming van de andere lidstaten worden aangevraagd via de RVO.

Deze procedures kosten tijd en kunnen niet worden versneld .Het EFS verwacht dan ook niet dat zij voor 1 januari 2021 paspoorten zal kunnen verstrekken aan haar leden met betrekking tot nieuwe veulens.

Paspoorten verstrekt door het FSE zullen, ook nadat het paardje bij het EFS is ingeschreven ten alle tijden tot het overlijden van het paardje de verantwoordelijkheid blijven van het FSE. Het FSE kan de RVO verzoeken tot goedkeuring voor het overdragen van deze verplichting aan een ander stamboek. Let wel dit kan nimmer een stamboek zijn dat buiten de EU valt. Totdat het FSE dit heeft overgedragen en de RVO hiervoor toestemming heeft verstrekt blijft het FSE verantwoordelijk voor alle afhandelingen van de reeds verstrekte paspoorten.

De UK is sinds de Brexit geen lid meer van de EU. Er moet door de verschillende overheden nog heel veel worden overlegd en overeengekomen, zoals ook de regelingen met betrekking tot dier- en veehouderij. Het ligt, volgens medewerkers van RVO, niet voor de hand dat afspraken omtrent regels over paspoorten, import en export van dieren en dan in het bijzonder van paarden de prioriteit heeft. Andere economische belangen en de regels met betrekking tot de bedreiging van het Coronavirus zullen vermoedelijk de eerste prioriteit hebben.

Een eventuele Europese erkenning van een stamboek gevestigd in de UK ligt dan voorlopig ook niet voor de hand. Zoals eerder vermeld is er voor de erkenning binnen de lidstaten eerst de erkenning door het betreffende land nodig en daarna is er tussen de lidstaten onderling afgesproken dat een erkend stamboek voor eigenaars buiten het betreffende land maar binnen de EU lidstaten ook paspoorten kan verstrekken. Hiervoor is het wel van belang dat het stamboek ook hiervoor erkenning aanvraagt. Dit dient per land te worden uitgevoerd en kan enkel indien er leden zijn die in dit land wonen en actief fokken.

De RVO en het EFS erkennen wel het probleem rondom onduidelijkheid ten aanzien van registratie. Waar de nieuw geboren paarden dienen te worden geregistreerd en dergelijke. De RVO acht het wel erg belangrijk dat de veulens tijdig en conform de regels worden geregistreerd en daarom is er samen met de RVO een oplossing bedacht.

Paarden die bij het EFS zullen worden geregistreerd voordat de erkenning van het stamboek definitief is en voordat EFS de bevoegdheid tot het afgeven van paspoorten is verstrekt, zullen een tijdelijk neutraal paspoort krijgen. Het paspoort zal worden verstrekt door een ander stamboek wat wel bevoegd is om paspoorten te verstrekken.

We zijn hier als EFS al in vergaand overleg met een potentieel ander stamboek wat hiertoe bereid is. Maar gezien de CORONA situatie zijn deze zaken nog niet definitief. Daarna willen we deze optie ook nog voorleggen aan de RVO. In de aankomende maand zullen we er alles aan doen om dit verder volledig te realiseren.

U als fokker / eigenaar zult hier verder niets tot weinig van merken. Afspraken die we maken zullen zo zijn dat u zelf de gegevens aan het EFS stuurt en wij deze zullen doorsturen aan het stamboek wat de paspoorten zal vervaardigen. Ook zullen we de betalingen aan het betreffende stamboek overnemen en kunt u ons betalen. Op dit moment is nog niet helder wat de kosten zullen zijn van een paspoort. We zullen dit zo snel mogelijk laten weten. Uiteraard doen we ons best de kosten zo laag mogelijk te houden.

Inmiddels is door de RVO bevestigd dat we nadat het EFS erkend is en we de bevoegdheid tot afgeven van paspoorten hebben ontvangen we de eerder verstrekte neutrale paspoorten kunnen hernieuwen in een EFS Falabella paspoort.
Hoe dit exact te werk gaat is niet bekend. Of hier kosten aan vast zitten lijkt zeer waarschijnlijk maar ook hier zullen we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden.

We streven ernaar dat uiteindelijk alle Falabella paardjes weer een ‘echt’ Falabella paspoort hebben waarop het logo staat en wat erkend wordt door het stamboek van oorsprong in Argentinië.

Al met al kunnen we helaas niet alle problemen meteen oplossen maar we doen ons best de problemen zo veel mogelijk en met zo min mogelijk kosten op te lossen.Terug naar overzicht


 

 E-mailen
Instagram