European Falabella Studbook - EFS
 

ORGANISATIE

Tarieven
Hier vind je meer informatie over de tarieven die EFS hanteert voor haar diverse diensten. Let erop dat je eerst bevestigd lid van EFS dient te zijn, voordat je gebruik kunt maken van de ledentarieven. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, dan horen we deze uiteraard graag van je, via info@europeanfalabellastudbook.com.
TARIEVEN_EFS_2021.pdf (172.66KB)
Tarieven
Hier vind je meer informatie over de tarieven die EFS hanteert voor haar diverse diensten. Let erop dat je eerst bevestigd lid van EFS dient te zijn, voordat je gebruik kunt maken van de ledentarieven. Mocht je nog vragen of suggesties hebben, dan horen we deze uiteraard graag van je, via info@europeanfalabellastudbook.com.
TARIEVEN_EFS_2021.pdf (172.66KB)


 

Veelgestelde vragen


Terug naar overzicht

10-04-2020

Hoe staat het ervoor met de erkenning van het European Falabella Studbook (EFS)?

Om de registratie van een paardje in een register van een stamboek waardevol te maken is het belangrijk dat het stamboek erkend is door de overheid. In Nederland wordt deze erkenning verstrekt door de RVO en een stamboek dient daarvoor een uitgebreide hoeveelheid informatie aan te leveren. Dit vergt veel werk en kost tijd.

Op dit moment is er nog geen officiële erkenning van het stamboek. Het stamboek is opgericht en de aanvraag is in volle gang. Uit het overleg wat we inmiddels meerdere malen hebben gehad met de RVO kunnen we afleiden dat we ons doel naar alle waarschijnlijkheid gaan bereiken. Aan de belangrijkste voorwaarden lijken we te voldoen en de overige zaken zijn vooral een kwestie van tijd. De RVO heeft aangegeven dat we ons goed voorbereiden en de zaken goed uitzoeken.

Een belangrijke eis is dat er leden zijn. Hierbij is het aantal leden niet echt van belang maar wel dat er duidelijk een vraag is van paardeneigenaars naar een stamboek dat zaken voor hun regelt.

Een andere belangrijke eis voor erkenning is dat er sprake dient te zijn van toestemming van het stamboek van oorsprong. Dit is ons inmiddels gelukt. Onze informatie is door de RVO geverifieerd en zij hebben aangegeven dat dit voldoet. Het is ook onze bedoeling dat het echte stamboek van oorsprong meer invulling zal krijgen dan tot nu toe het geval is geweest.

Met betrekking tot het fokprogramma en overige zaken zijn we als beginsel uitgegaan van de regels zoals deze bij de meeste fokkers bekend zijn. Dit omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die lid wordt achter de regels kan staan. Wel zijn zaken aangepast die door de RVO werden geëist. In de regel betreft dit kleine zaken. In de toekomst zullen we op een democratische manier de fokdoelen en het fokprogramma waar gewenst uitbreiden of aanpassen. Op deze wijze hopen we de toekomst van het Falabella paardje beter te beschermen.Terug naar overzicht


 

 E-mailen
Instagram